top of page
Tinne Wilmssen

Na haar Professionele Bachelor Toegepaste Psychologie (2002) startte Tinne in het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) als psychologisch consulent. Zij begeleidde kinderen en ouders met vragen rond leren en studeren, onderwijsloopbaan en psychisch functioneren. Ook heeft zij hier expertise kunnen opbouwen in psychodiagnostiek, afname IQ onderzoek en psycho-educatie van kinderen met faalangst en ADHD. 

Na 12 jaar heeft ze de stap gezet naar de Opvoedingswinkel waar zij ouders ondersteunt met al hun opvoedingsvragen. Hier begeleidt zij ook oudergroepen rond de thema’s verbindend ouderschap en waakzaam zorgen voor tieners (volgens de principes van Nieuwe Autoriteit door Haim Omer). 

 

Haar passie om met kinderen te kunnen werken heeft ervoor gezorgd dat zij in 2018 gestart is in bijberoep als zelfstandig psychologisch consulent. 

Tinne werkt in de praktijk graag rond verlies- en rouwverwerking bij kinderen in echtscheiding (zowel individueel als in groep), psycho- educatie ADHD en het in kaart brengen van het cognitief functioneren van kinderen aan de hand van gestandaardiseerd intelligentieonderzoek. Kinderen en jongeren van 6 tot 14 jaar en hun ouders kunnen bij Tinne hun hulpvraag stellen. 
 

Wanneer wordt een intelligentieonderzoek afgenomen?

 

Er kan geadviseerd worden een intelligentieonderzoek te laten afnemen bij je kind, wanneer de schoolse vorderingen niet helemaal binnen de verwachtingen liggen. Een intelligentiemeting kan een ruimer beeld geven van de sterktes en zwaktes van je kind, wat veel info geeft over hoe je het kind kan ondersteunen. Niet alleen de intelligentie, maar ook de werkhouding, het opdrachtenbegrip en de leerstijl worden geobserveerd. Deze zijn zeker zo belangrijk om een volledig beeld te krijgen van je kind.

 

Daarnaast kan er ook een intelligentieonderzoek worden afgenomen in functie van logopedische begeleiding.

Intelligentieonderzoeken worden afgenomen vanaf de leeftijd van 4 tot 16 jaar. Dit kan zowel op school als in de praktijk. Er wordt gewerkt met 2 gestandaardiseerde testen, nl. de WPPSI III-NL en de WISC V-NL.

Ik geloof in het preventief en oplossingsgericht werken met kinderen om zo hun geestelijke gezondheid te ondersteunen. Het is mijn doel om mij te verdiepen in de emotionele leefwereld van het kind zodat ik samen met hem of haar op weg kan gaan. Dit kan zowel in de vorm van groepswerking, waar de kinderen steun en hulp vinden bij elkaar, als individueel. Elke situatie is anders en ik werk daarom op maat van de noden van uw kind.

Opleidingen

  • Opleiding tot KIES-coach (werken met kinderen in echtscheidingssituaties) (Expertisecentrum Kind en Scheiding Nederland)

  • Basismodule verlies, rouw en emotionele pijn bij kinderen en jongeren (Lut Celie - de Bleekweide)

  • Online schatgravers regenboog

  • Blij met mij basismodule; werken met talenten

  • Oplossingsgericht werken met kinderen (VCLB Koepel)

  • Pedagogisch adviseren van ouders (EXPOO)

  • Kindervoedingsadviseur (Centrum voor Avondonderwijs)

  • Leerlingbegeleiding binnen het leertheoretische model (VCLB Koepel)

  • Integratieve kinder- en jongerentherapie (in opleiding) 

Tinne is aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten (BPC). 
 

Tel.: 0497/41.64.53

E-mail: tinne@hetrelationeelvermogen.be

Adres: Voort 45, 2328 Meerle

KIES gecertificeerd COACH.jpg
bottom of page