top of page

Therapie bij rouw en verlies

Wie geconfronteerd wordt met een groot verlies, in eender welke vorm, verlangt ernaar om ruimte te krijgen voor wie of wat men verloren is en voor de bijbehorende rouw (An Hooghe). Daarnaast verandert er veel voor jezelf. Plots functioneer je in een omgeving die voor de mensen om je heen dezelfde is gebleven, maar voor jou is er wel veel veranderd. Je wilt in verbinding blijven met de mensen om je heen, maar daarnaast wil je ook ruimte voor het verdriet.

Rouwen kent geen eindpunt, mensen die rouwen blijven enerzijds verbinding zoeken met diegene of wat er niet meer is en zijn anderzijds op zoek naar veerkracht en betekenisgeving. Of zoals Johan Maes het zegt: “Rouwen is roeien met twee riemen.” Rouw beweegt zich tussen bezig zijn met het verdriet en bezig zijn met het herstel.

Wij werken met kinderen, jongeren en volwassenen. U kan een afspraak maken voor rouwtherapie individueel, als koppel of als gezin.

Er zijn verschillende vormen van verlieservaringen bijv.:

  • verlies van een dierbare door overlijden

  • verlies van je gezondheid of die van iemand die belangrijk voor je is

  • verlies door echtscheiding of beëindiging van je relatie

  • verlies van je werk of bedrijf …

Bij elk verlies is er de confrontatie dat het toekomstperspectief plots anders is.

De rouwtherapeuten:

  • Kitty Van Der Smissen

  • Veerle Wullaert

Ik was altijd al

zo weg

van jou

maar nu

jij de wijde wereld

introk

sta ik nergens

jij overal

Werner Stroms

bottom of page